BATI AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

MISIR

Dünyada Mısır (Zea mays L.) Yetiştiriciliği 

Mısırın orijin merkezinin neresi olduğu, ilk olarak nerde kültüre alındığı ya da kullanıldığı konuları her zaman tartışmalı olmuştur. Mısır bitkisinin kültüre alınması ve kullanılması 7 ile 10 bin yıl öncesine dayanmaktadır. En eski mısır koçanları arkeolojik kazılar sonucu Meksika’da bulunmuştur. Aztek ve Mayalar mısırın birçok çeşidini yetiştirmiş ve özel yöntemlerle işlemiştir.

 Mısır bitkisinin Avrupa, Afrika ve Asya kıtalarına olan yolculuğu Christof Columbus’un Amerika’dan mısır tohumlarını İspanya’ya getirmesiyle başlamıştır. Böylelikle Avrupa mısır bitkisi ile tanışmıştır. Daha sonra Portekizli tüccarların 16. yüzyılda ticaret yollarının üzerinde bulunan Afrika ve Asya kıtaları da bu bitki ile tanışmıştır.  

Amerika kıtası dünya mısır ihtiyacının büyük bir kısmını karşılamaktadır. Dünya mısır üretimi 800 milyon ton civarında olup Amerika Birleşik Devletleri tek başına yıllık 333 milyon ton mısır üretmektedir. Yine Brezilya 57 milyon ton, Meksika 20 milyon ton ve Arjantin 13 milyon ton yıllık mısır üretimleri ile dünya mısır piyasalarına yön veren en büyük ülkelerdir. En çok mısır üreten diğer ülkeler ise Çin (163 milyon ton) Avrupa Birliği (63 milyon ton) ve Hindistandır (16 milyon  ton). Ülkemizin ise yıllık olarak 4 milyon tona yaklaşan üretimi bulunmaktadır. 

Dünyada mısır üreten başlıca ülkeler (FAO 2009)

Sıra

Ülke

Üretim (ton)

Alan (ha)

1

A.B.D

333.010.910

32.209277

2

Çin

163.118.097

30.478.998

3

Brezilya

51.232.447

13.791.219

4

Meksika

20.202.600

7.200.000

 

Türkiye

4.250.000

591.279

 

Dünya

817.110.509

159.531.007

 Türkiye’de Mısır Yetiştiriciliği

Ülkemizde mısır tahıllar içerisinde buğday ve arpadan sonra en çok yetiştirilen bitkidir. Ülkemizde mısır gerek hayvan beslenmesinde ve gereksede insan beslenmesinde önemli rol oynamaktadır. Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde mısır yetiştirilmekle beraber Akdeniz ve Marmara bölgesi en çok üretim yapılan bölgelerimizdir.

Türkiye’de yıllara göre  mandarin yetiştiriciliği yapılan alan ve üretim miktarları.

Yıllar

Üretim

Alanı (ha)

Üretim Miktarı (Ton)

2004

545.000

3.000.000

2005

600.000

4.200.000

2006

536.000

3.811.000

2007

516.960

3.535.000

2008

593.710

4.274.000

2009

591.279

4.250.000

 Ülkemizde mısır genel olarak tanesi için yetiştirilmekle beraber son yıllarda artan miktarlarda silajlık amaçlı da yetiştirilmektedir. Bunun yanında patlak mısır ve şeker mısır üretimide sözkonusudur.

 Türkiye’de Mısır Yetiştiriciliğine BATEM’in Katkısı

Ülkemizde kamu kurumları mısır çalışmalarına öncülük ederek 1950 yıllarından itibaren çeşit geliştirme ve agronomi çalışmalarına başlamışlardır. 1967-1972 yılları arasında 5 adet çift melez, 1 adet kompozit çeşit tescil ettirilmiştir. 1973 yılında Ülkesel Mısır Araştırmaları Projesi uygulamaya girerek TMP-1, TMP-2 ve TMP-3 populasyonları oluşturularak, 6 kompozit çeşit tescil ettirilmiştir. 1980 yılından itibaren hibrit mısır çeşit geliştirme çalışmaları başlamış ve halen devam etmektedir. Enstitümüzde bu kapsamda yapılan ve halen devam eden ıslah çalışmaları neticesinde 15 adet çeşit geliştirilmiş ve bu çeşitler yerli tohumculuk firmalarının ve çiftçimizin hizmetine sunulmuştur. 

BATEM tarafından günümüze kadar geliştirilen yerli hibrit mısır çeşitleri

Cin Mısır

Beyaz Mısır

-         Antcin-98

-         Antbey

-         Koçcin

-         Koçbey

-         Nermincin

 

Danelik-Yemlik Mısır

Mısır Kurduna Dayanıklı Çeşitler

-         Ant-90

-         Gözdem

-         TTM 81-19

-         Karaçay

-         Mat 97

-         Özgem

Silajlık Çeşitler

-         Side

-         Şafak

 

-         Burak

 

-         Batem-Efe

 

Toplam 15 adet tescilli çeşidimiz mevcuttur.

           

Geliştirilen silajlık ve Mısır kurduna dayanıklı çeşitler son derece yüksek silaj ve dane verimi performansına sahip olup, dekardan 7-12 ton arası silaj (Türkiye ortalaması 2440 kg/da) verimi alınabilmektedir. Ayrıca  ana veya ikinci ürün olarak ekildiğinde yaklaşık 1200 kg/da dane verimi elde edilebilmektedir. Her şeyden önemlisi de; bu çeşitler mısır sap ve  koçan kurduna (Ostrinia nubilalis Hübn., Sesamia cretica Led.) dayanıklı olup, genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) kullanılmadan, tamamen klasik ıslah metotları ile geliştirilmiş olmalarıdır. Bu yönüyle Türkiye’de “bir ilk”tir. Bu mısır çeşitlerinin boyları 3.5 metre civarında olup, Türkiye’nin en iyi silaj verimini sağlayan mısır çeşitleri arasında yer almaktadır. Bu çeşitleri kullanan çiftçilerin; dane ve silaj verimi artmış olacak, mısır sap ve koçan kurtlarına karşı ilaçlama masrafları da düşecektir.

 

MISIR ÇEŞİTLERİ
 
BURAK ŞAFAK

BATEM EFE

KARAÇAY

GÖZDEM

ÖZGEM

KOÇ- CİN

ANT-BEY

KOÇ-BEY

TTM 81-19

SİDE

ANT-90

ANT-CİN 98

NERMİNCİN

MAT-97

     

 

BURAK

 

     
 

Tescil yılı

2008

Islah edildiği yer ve yıl

Türkiye - 2002

Çeşit sahibi kuruluş

Batı Akdeniz Tarımsal Araş. Ens. Müd.

Islahçı kuruluş

Batı Akdeniz Tarımsal Araş. Ens. Müd.

Islah yöntemi

Tek melez

Olum müddeti

Bölgelere göre değişmekle birlikte ortalama 130-135 gün ile çok geçci grupta yer almaktadır. FAO 750 olum grubundadır.

Tane tipi

At dişi

Tarımsal özellikleri

Çiçeklenme gün sayısı (% 50) : 72

Hamur olum gün sayısı            : 98

Koçan / bitki oranı (%)             : 30

Yaprak / sap oranı (%)            : 52

Bitki boyu (cm)                         : 262

Teknolojik özellikleri

Ham protein (%)                       : 9.4

Hazmolabilir ham protein (%)    : 6.0

Ham selüloz (%)                        : 18.1

Su (%)                                       : 71.5

Kuru madde (%)                        : 28.5

Verim durumu

Bölgelere ve yıllara göre değişmekle birlikte çeşidin Silajlık mısır  tescil denemelerindeki ortalama yeşil ot verimi 7189 kg/da ‘ dır.

Kullanım şekli

Silaj ve yem sanayi için uygundur.

Tavsiye edilen bölgeler

Akdeniz, Marmara ve Ege Bölgeleri

 

 
     
     

 

ŞAFAK

 

     
 

Tescil yılı

2008

Islah edildiği yer ve yıl

Türkiye - 2002

Çeşit sahibi kuruluş

Batı Akdeniz Tarımsal Araş. Ens. Müd.

Islahçı kuruluş

Batı Akdeniz Tarımsal Araş. Ens. Müd.

Islah yöntemi

Tek melez

Olum müddeti

Bölgelere göre değişmekle birlikte ortalama 125-130 gün ile geçci grupta yer almaktadır. FAO 700 olum grubundadır.

Tane tipi

At dişi

Tarımsal özellikleri

Çiçeklenme gün sayısı (% 50) : 68

Hamur olum gün sayısı            : 95

Koçan / bitki oranı (%)             : 33

Yaprak / sap oranı (%)            : 50

Bitki boyu (cm)                         : 216

Teknolojik özellikleri

Ham protein (%)                       : 9.4

Hazmolabilir ham protein (%)     : 6.1

Ham selüloz (%)                         : 16.4

Su (%)                                        : 59.6

Kuru madde (%)                         : 40.4

Verim durumu

Bölgelere ve yıllara göre değişmekle birlikte çeşidin Silajlık mısır  tescil denemelerindeki ortalama yeşil ot verimi 6586 kg/da ‘ dır.

Kullanım şekli

Silaj ve yem sanayi için uygundur.

Tavsiye edilen bölgeler

Akdeniz, Marmara ve Ege Bölgeleri

     
     

 

BATEM EFE

 
     
 

Tescil yılı

2009

Islah edildiği yer ve yıl

Türkiye – 2002

Çeşit sahibi kuruluş

Batı Akdeniz Tarımsal Araş. Ens. Müd.

Islahçı kuruluş

Batı Akdeniz Tarımsal Araş. Ens. Müd.

Islah yöntemi

Tek melez

Olum müddeti

Bölgelere göre değişmekle birlikte ortalama 125 gün ile orta geçci grupta yer almaktadır. FAO 700 olum grubundadır.

Tane tipi

At dişi

Tarımsal özellikleri

Çiçeklenme gün sayısı (% 50) : 71

Hamur olum gün sayısı            : -

Koçan / bitki oranı (%)             : 36

Yaprak / sap oranı (%)            : 41

Bitki boyu (cm)                         : 290

Teknolojik özellikleri

Ham protein (%)                        : 9.3

Hazmolabilir ham protein (%)    : 6.0

Ham selüloz (%)                        : 13.9

Su (%)                                       : -

Kuru madde (%)                        : -

Verim durumu

Bölgelere ve yıllara göre değişmekle birlikte çeşidin Silajlık mısır  tescil denemelerindeki ortalama yeşil ot verimi 7296 kg/da ‘ dır.

Kullanım şekli

Silaj ve Yem sanayi için uygundur.

Tavsiye edilen bölgeler

Akdeniz, Marmara, Karadeniz ve Ege Bölgeleri

     
     

 

KARAÇAY

 

     
 

Tescil yılı

2005

Islah edildiği yer ve yıl

Türkiye – 1992

Çeşit sahibi kuruluş

Batı Akdeniz Tarımsal Araş. Ens. Müd.

Islahçı kuruluş

Akdeniz Tarımsal Araş. Ens. Müd.

Islah yöntemi

Tek melez

Olum müddeti

Bölgelere göre değişmekle birlikte ortalama 125 gün ile orta geçci grupta yer almaktadır. FAO 600 olum grubundadır.

Tane tipi

Sert mısır

Tarımsal özellikleri

Çiçeklenme gün sayısı (% 50) : 71

Bin dane ağırlığı  (g)             : 350

Koçan uzunluğu (cm)               : 18-22

Koçan Yüksekliği  (cm)               : 140-150

Bitki boyu (cm)                         : 250-280

Hastalık ve zararlı durumu

Mısır koçan kurdu ( Sesamia cretica Led.,S.nonagrioides Lef.)’na orta düzeyde dayanıklı                        :

Verim durumu

Ana ürün:1200 kg/da ,

İkinci ürün: 1050 kg/da,

Yeşil ot verimi:8-10 ton/da’dır.

Kullanım şekli

Yem sanayi için uygundur.

Tavsiye edilen bölgeler

Karaçay hibrit mısır çeşidi Ege, Akdeniz, Marmara, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde dane üretimi için ana ürün olarak yetiştirilebilir. Orta geçci - geçci bir çeşit olmasından dolayı Akdeniz ve Ege Bölgesinin sahil kuşağında ikinci ürün dane üretimi için ekimlerde geç kalmama koşuluyla yetiştirilebilir. Ana ve ikinci ürün tarım şartlarında silajlık yetiştirilmeye uygundur.

 

     
     

 

GÖZDEM

 

     
 

Tescil yılı

2005

Islah edildiği yer ve yıl

Türkiye – 1991

Çeşit sahibi kuruluş

Batı Akdeniz Tarımsal Araş. Ens. Müd.

Islahçı kuruluş

Akdeniz Tarımsal Araş. Ens. Müd.

Islah yöntemi

Tek melez

Olum müddeti

Bölgelere göre değişmekle birlikte ortalama 130 gün ile çok geçci grupta yer almaktadır. FAO 700 olum grubundadır.

Tane tipi

At dişi

Tarımsal özellikleri

Çiçeklenme gün sayısı (% 50) : 72

Bin dane ağırlığı  (g)             : 375

Koçan uzunluğu (cm)               : 15

Koçan Yüksekliği  (cm)               : 145

Bitki boyu (cm)                         : 285

Hastalık ve zararlı durumu

Mısır koçan kurdu ( Sesamia cretica Led.,S.nonagrioides Lef.)’na orta düzeyde dayanıklı        

Verim durumu

Ana ürün:1200-1300 kg/da ,

İkinci ürün: 900-1000 kg/da,

Yeşil ot verimi:9-10 ton/da’dır.

Kullanım şekli

Yem sanayi için uygundur.

Tavsiye edilen bölgeler

Gözdem hibrit mısır çeşidi Ege, Akdeniz, Marmara, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde dane üretimi için ana ürün olarak yetiştirilebilir. Orta geçci - geçci bir çeşit olmasından dolayı Akdeniz ve Ege Bölgesinin sahil kuşağında ikinci ürün dane üretimi için ekimlerde geç kalmama koşuluyla yetiştirilebilir. Ana ve ikinci ürün tarım şartlarında silajlık yetiştirilmeye uygundur.

 

     
     
 

ÖZGEM

 

Tescil yılı

2007

Islah edildiği yer ve yıl

Türkiye – 2003

Çeşit sahibi kuruluş

Batı Akdeniz Tarımsal Araş. Ens. Müd.

Islahçı kuruluş

Batı Akdeniz Tarımsal Araş. Ens. Müd.

Islah yöntemi

Tek melez

Olum müddeti

Bölgelere göre değişmekle birlikte ortalama 120-130 gün ile orta geçci grupta yer almaktadır. FAO 600-700 olum grubundadır.

Tane tipi

At dişi

Tarımsal özellikleri

Çiçeklenme gün sayısı (% 50) : 60-70

Bin dane ağırlığı  (g)             : 320

Koçan uzunluğu (cm)               : 21

Koçan Yüksekliği  (cm)               : 115

Bitki boyu (cm)                         : 270

Hastalık ve zararlı durumu

Mısır koçan kurdu ( Sesamia cretica Led.,S.nonagrioides Lef.)’na orta düzeyde dayanıklı                        :

Verim durumu

Ana ürün:1000-1100 kg/da ,

İkinci ürün: 1100-1200 kg/da,

Kullanım şekli

Yem sanayi için uygundur.

Tavsiye edilen bölgeler

Özgem hibrit mısır çeşidi Ege, Akdeniz, Marmara, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde dane üretimi için ana ürün olarak yetiştirilebilir. Orta geçci - geçci bir çeşit olmasından dolayı dane üretimi için ikinci ürün ekimlerinde geç kalmama koşuluyla ekilebilir. Ana ve ikinci ürün tarım şartlarında silajlık yetiştirilmeye uygundur.

     
 

KOÇ- CİN

 

     

Tescil yılı

2005

Islah edildiği yer ve yıl

Türkiye – 1991

Çeşit sahibi kuruluş

Batı Akdeniz Tarımsal Araş. Ens. Müd.

Islahçı kuruluş

Akdeniz Tarımsal Araş. Ens. Müd.

Islah yöntemi

Tek melez

Olum müddeti

Bölgelere göre değişmekle birlikte ortalama 115 gün ile geçci grupta yer almaktadır. FAO 600 olum grubundadır.

Tane tipi

Cin mısır

Tarımsal özellikleri

Çiçeklenme gün sayısı (% 50) : 61

Bin dane ağırlığı  (g)             : 100

Koçan uzunluğu (cm)               : 18

Koçan Yüksekliği  (cm)               : 120

Bitki boyu (cm)                         : 210

Patlama emsali (cc/g)             : 27

Verim durumu

500-650 kg/da ,

Kullanım şekli

Patlak mısır

Tavsiye edilen bölgeler

Koçcin Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde ana ve ikinci ürün,  İç Anadolu Bölgesinde ana ürün  olarak yetiştirilir.

     
     
 

ANT-BEY

 

     

Tescil yılı

1994

Islah edildiği yer ve yıl

Türkiye – 1990

Çeşit sahibi kuruluş

Batı Akdeniz Tarımsal Araş. Ens. Müd.

Islahçı kuruluş

Akdeniz Tarımsal Araş. Ens. Müd.

Islah yöntemi

Tek melez

Olum müddeti

Bölgelere göre değişmekle birlikte ortalama 120 gün ile orta erkenci grupta yer almaktadır. FAO 600 olum grubundadır.

Tane tipi

Beyaz at dişi

Tarımsal özellikleri

Çiçeklenme gün sayısı (% 50) : 58

Bin dane ağırlığı  (g)             : 340-350

Koçan uzunluğu (cm)               : 20

Koçan Yüksekliği  (cm)               : 115

Bitki boyu (cm)                         : 250

Nişasta (%)                          : 63.3

Verim durumu

900-1000 kg/da ,

Kullanım şekli

Haşlamalık ve nişasta sanayi için uygundur.

Tavsiye edilen bölgeler

Ant-Bey Ege , Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu  Bölgelerinde  ikinci ürün olarak yetiştirilir. Ana ürün olarak da ekilebilir

     
     
 

KOÇ-BEY

 

     

Tescil yılı

2005

Islah edildiği yer ve yıl

Türkiye – 1993

Çeşit sahibi kuruluş

Batı Akdeniz Tarımsal Araş. Ens. Müd.

Islahçı kuruluş

Akdeniz Tarımsal Araş. Ens. Müd.

Islah yöntemi

Tek melez

Olum müddeti

Bölgelere göre değişmekle birlikte ortalama 130 gün ile çok geçci grupta yer almaktadır. FAO 700 olum grubundadır.

Tane tipi

Beyaz at dişi

Tarımsal özellikleri

Çiçeklenme gün sayısı (% 50) : 60

Bin dane ağırlığı  (g)             : 300

Koçan uzunluğu (cm)               : 20

Koçan Yüksekliği  (cm)               : 125

Bitki boyu (cm)                         : 255

Verim durumu

1000-1100 kg/da ,

Kullanım şekli

Haşlamalık ve nişasta sanayi için uygundur.

Tavsiye edilen bölgeler

KOÇBEY Ege , Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu  Bölgelerinde  ikinci ürün olarak yetiştirilir. Ana ürün olarak da ekilebilir

     
     
 

TTM 81-19

 

     

Tescil yılı

1987

Islah edildiği yer ve yıl

Türkiye – 1983

Çeşit sahibi kuruluş

Batı Akdeniz Tarımsal Araş. Ens. Müd.

Islahçı kuruluş

Akdeniz Tarımsal Araş. Ens. Müd.

Islah yöntemi

Tek melez

Olum müddeti

Bölgelere göre değişmekle birlikte ortalama 110-115 gün ile orta erkenci grupta yer almaktadır. FAO 550-600 olum grubundadır.

Tane tipi

At dişi

Tarımsal özellikleri

Çiçeklenme gün sayısı (% 50) : 65

Bin dane ağırlığı  (g)             : 300-350

Koçan uzunluğu (cm)               : 20

Koçan Yüksekliği  (cm)               : 100

Bitki boyu (cm)                         : 210

Verim durumu

Ana ürün:1100-1300 kg/da ,

İkinci ürün: 1000-1100 kg/da,

Kullanım şekli

Yem sanayi için uygundur.

Tavsiye edilen bölgeler

TTM 81-19 Ege , Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu  Bölgelerinde ana ürün  ve  ikinci  ürün olarak yetiştirilir.

     
     
 

SİDE

 

     

Tescil yılı

2007

Islah edildiği yer ve yıl

Türkiye – 2002

Çeşit sahibi kuruluş

Batı Akdeniz Tarımsal Araş. Ens. Müd.

Islahçı kuruluş

Akdeniz Tarımsal Araş. Ens. Müd.

Islah yöntemi

Tek melez

Olum müddeti

Bölgelere göre değişmekle birlikte ortalama 115-125 gün ile geçci grupta yer almaktadır. FAO 600-700 olum grubundadır.

Tane tipi

At dişi

Tarımsal özellikleri

Çiçeklenme gün sayısı (% 50) : 70

Bin dane ağırlığı  (g)             : 380

Koçan uzunluğu (cm)               : 21

Koçan Yüksekliği  (cm)               : 100

Bitki boyu (cm)                         : 260

Hastalık ve zararlı durumu

Mısır koçan kurdu ( Sesamia cretica Led.,S.nonagrioides Lef.)’na orta düzeyde dayanıklı                        :

Verim durumu

Ana ürün:1100 kg/da ,

İkinci ürün: 1125 kg/da,

Kullanım şekli

Yem sanayi için uygundur.

Tavsiye edilen bölgeler

Side hibrit mısır çeşidi Ege, Akdeniz, Marmara, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde dane üretimi için ana ürün olarak yetiştirilebilir. Orta geçci - geçci bir çeşit olmasından dolayı dane üretimi için ikinci ürün ekimlerinde geç kalmama koşuluyla ekilebilir. Ana ve ikinci ürün tarım şartlarında silajlık yetiştirilmeye uygundur.

     
     
 

ANT-90

 

     

Tescil yılı

1994

Islah edildiği yer ve yıl

Türkiye – 1990

Çeşit sahibi kuruluş

Batı Akdeniz Tarımsal Araş. Ens. Müd.

Islahçı kuruluş

Akdeniz Tarımsal Araş. Ens. Müd.

Islah yöntemi

Tek melez

Olum müddeti

Bölgelere göre değişmekle birlikte ortalama 100-105 gün ile orta grupta yer almaktadır. FAO 400-500 olum grubundadır.

Tane tipi

At dişi

Tarımsal özellikleri

Çiçeklenme gün sayısı (% 50) : 54

Bin dane ağırlığı  (g)             : 300-400

Koçan uzunluğu (cm)               : 20

Koçan Yüksekliği  (cm)               : 115

Bitki boyu (cm)                         : 230

Verim durumu

900-1000 kg/da ,

Kullanım şekli

Yem sanayi için uygundur.

Tavsiye edilen bölgeler

ANT-90   Ege , Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu  Bölgelerinde  ikinci ürün olarak yetiştirilir.  Özellikle geç kalınmış 2. ürün ekimleri için önerilir.

 

     
     
 

ANT-CİN 98

 

     

Tescil yılı

1998

Islah edildiği yer ve yıl

Türkiye – 1992

Çeşit sahibi kuruluş

Batı Akdeniz Tarımsal Araş. Ens. Müd.

Islahçı kuruluş

Akdeniz Tarımsal Araş. Ens. Müd.

Islah yöntemi

Tek melez

Olum müddeti

Bölgelere göre değişmekle birlikte ortalama 115-120 gün ile geçci grupta yer almaktadır. FAO 550 650 olum grubundadır.

Tane tipi

Cin mısır

Tarımsal özellikleri

Çiçeklenme gün sayısı (% 50) : 56

Bin dane ağırlığı  (g)             : 135-150

Koçan uzunluğu (cm)               : 18

Koçan Yüksekliği  (cm)               : 120

Bitki boyu (cm)                         : 210

Patlama emsali (cc/g)             : 26-28

Verim durumu

500-600 kg/da ,

Kullanım şekli

Patlak mısır

Tavsiye edilen bölgeler

Ant-Cin-98 Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde ana ve ikinci ürün,  İç Anadolu Bölgesinde ana ürün  olarak yetiştirilir.

     
     
 

NERMİNCİN

 

     

Tescil yılı

2002

Islah edildiği yer ve yıl

Türkiye – 1992

Çeşit sahibi kuruluş

Batı Akdeniz Tarımsal Araş. Ens. Müd.

Islahçı kuruluş

Akdeniz Tarımsal Araş. Ens. Müd.

Islah yöntemi

Tek melez

Olum müddeti

Bölgelere göre değişmekle birlikte ortalama 120 gün ile geçci grupta yer almaktadır. FAO 600 olum grubundadır.

Tane tipi

Cin mısır

Tarımsal özellikleri

Çiçeklenme gün sayısı (% 50) : 58

Bin dane ağırlığı  (g)             : 165

Koçan uzunluğu (cm)               : 18

Koçan Yüksekliği  (cm)               : 105

Bitki boyu (cm)                         : 195

Patlama emsali (cc/g)             : 27

Verim durumu

500-650 kg/da ,

Kullanım şekli

Patlak mısır

Tavsiye edilen bölgeler

Nermincin Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde ana ve ikinci ürün,  İç Anadolu Bölgesinde ana ürün  olarak yetiştirilir.

     
     

 

MAT-97

 

Tescil yılı

1997

Islah edildiği yer ve yıl

Türkiye – 1989

Çeşit sahibi kuruluş

Batı Akdeniz Tarımsal Araş. Ens. Müd.

Islahçı kuruluş

Akdeniz Tarımsal Araş. Ens. Müd.

Islah yöntemi

Tek melez

Olum müddeti

Bölgelere göre değişmekle birlikte ortalama 110 gün ile orta erkenci grupta yer almaktadır. FAO 500 olum grubundadır.

Tane tipi

At dişi

Tarımsal özellikleri

Çiçeklenme gün sayısı (% 50) : 57

Bin dane ağırlığı  (g)             : 300-350

Koçan uzunluğu (cm)               : 19

Koçan Yüksekliği  (cm)               : 125

Bitki boyu (cm)                         : 245

Verim durumu

1000-1200 kg/da ,

Kullanım şekli

Yem sanayi için uygundur.

Tavsiye edilen bölgeler

MAT-97   Ege , Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu  Bölgelerinde  ikinci ürün olarak yetiştirilir. Ana ürün olarak da  ekilebilir.

 

     
HAZIRLAYANLAR    
  Mehmet PAMUKÇU  
  Şekip ERDAL  
  Nejmettin KAYA  

 

ANA SAYFA                                                          ÜRÜNLERİMİZ