BATI AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

 
ANA SAYFA           ÜRÜNLERİMİZ

PORTAKAL

 

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE PORTAKAL YETİŞTİRİCİLİĞİ

1.PORTAKAL(Citrus sinensis )

2. Mevcut Durum

2.1. Dünya ve Türkiye’deki Yetiştiriciliği

 

Portakalların Anavatanı Güneydoğu Asya’dır yani birinci derece anavatanı; Çin kıyıları, Güneydoğu Çin (Tayland, Vietnam, Kamboçya, Malezya)  ile Çin’in güney kıyıları ve Sarı Irmak vadisi içleridir. Portakallar Cenova ve Venedik devletleri tarafından Haclı seferleriyle Avrupa’ya getirilmiştir. Avrupa da portakal yetiştirildiğine dair ilk yazılı belgeler 1472 yılına kadar uzanmaktadır. Savona'dan bir tüccar, 15.000 portakalın  satış sözleşmesini  göndermiştir. Edebi kaynaklardan portakalın 1525 yıllarında Sicilya ve Güney İspanya ekili olduğu bildirilmektedir. Portakallar ülkemize İtalya üzerinden girmiştir.

Dünya 2010 yılı turunçgil üretimi 123.755.750 tondur(FAO,2010). Bu üretimin % 56’sını portakallar oluşturmaktadır (Şekil 1). Ülkemizde 2010 yılı verilerine göre 1.710,500 ton portakal üretimi 53.236 hektar alanda yapılmaktadır (FAO,2010). Portakal üretiminin % 77 ‘sini Washington Navel portakal çeşidi, % 17 Valencia late ve diğer çeşitler, % 4,3 Yafa portakal çeşidi oluşturmaktadır.

 

Şekil 1. Dünya Turunçgil Üretiminin Türlere Göre Dağılımı (%)

Toplam Dünya Turunçgil Üretimi:  123.755.749 Ton (FAO,2010).

 

Çizelge 1. Portakal Üreticisi Ülkeler ve Üretim Miktarları (Ton)

Ülkeler

2006

2007

2008

2009

2010

Al.(Ha)

Brezilya

18.030.000

18.280.000

18.390.000

17.618.500

19.112.300

843.088

ABD

8.170.000

7.360.000

9.140.000

8.280.780

7.478.830

260.132

Meksika

4.160.000

4.160.000

4.300.000

4.193.480

4.051.630

334.573

Hindistan

3.440.000

3.900.000

4.400.000

5.201.350

6.268.100

617.200

Çin

2.790.000

2.870.000

3.450.000

4.864.959

5.040.470

375.900

İspanya

2.360.000

2.690.000

3.370.000

2.617.700

3.120.000

127.500

Endonezya

2.570.000

2.600.000

2.320.000

2.131.770

2.032.670

  58.000

Türkiye

1.530.000

1.430.000

1.430.000

1.689.920

1.710.500

  53.236

DÜNYA

63.620.000

63.910.000

67.695.802

67.594.523

69.507.617

4.059.806

Kaynak: FAO, 2010.

 Ülkemiz dünya portakal üretiminin % 2,5’lik gibi çok az bir kısmını gerçekleştirmektedir(Çizelge 1,2, Şekil 2). Dünyada en büyük portakal üreticisi ülke Brezilya olup, dünya portakal üretiminin yaklaşık % 30’unu tek başına gerçekleştirmektedir. Brezilya’dan sonra ABD, Hindistan, Çin,  Meksika ve İspanya önemli üretici ülkeler olarak görülmektedir(Çizelge 1, Şekil 2).

Şekil 2. Portakal Üreticisi Ülkeler ve Üretim Miktarları (Ton)

 

 

Şekil 3.Türkiye  Turunçgil Üretiminin Türlere Göre Üretim Miktarı (Ton).

  

Çizelge 2. Yıllar İtibari İle Türkiye Portakal Üretimi

Yıllar

Alan (Da)

Üretim (Ton)

2004

496.000

1.300.000

2005

495.100

1.445.000

2006

505.655

1.535.806

2007

508.841

1.426.965

2008

434.800

1.427.160

2009

446.500

1.689.920

2010

532.360

1.710.500

Kaynak: Anonim, 2010c

 

Şekil 4. Yıllar İtibari İle Türkiye Portakal Üretimi.

  Ülkemiz yıllara göre değişmekle birlikte büyük üretici ülkeler sıralamasında portakal üretiminde 2010 yılı verilerine göre 10. sırada yer almaktadır. 2009 yılında 1.689,920 ton olan Ülkemiz üretimi, 2010 yılında % 1,01 artış oranı ile 1.710,500 tona çıkmıştır (Çizelge 2, Şekil 4).

Yıllar itibariyle portakal üretimimiz incelendiğinde, son beş yılda üretim alanlarının, ağaç sayılarının arttığı, üretim miktarında hafif dalgalanmalar olmakla birlikte çok fazla artış olmadığı görülmektedir (Çizelge 2, Şekil 4).

Ülkemizde üretilen portakal çeşitleri; Washington Navel, Washington Navelina, Valencia, Taracco, Moro (Kan Portakalı), Shamoti (Yafa Portakalı), Hamlin, Alanya Dilimli, Kozan Yerli (meyve suyu sanayi için en önemli çeşittir.), Dörtyol Yerli (meyve suyu sanayi için en önemli çeşittir.), Finike yerli (sofralık ve usarelik bir çeşittir)’dir.

Ülkemizde portakal’ın hasatı  Kasım ayı  başından Mayısın ikinci haftasına kadar sürermektedir. Ancak üreticiler pazar talepleri nedeniyle hasat zamanı itibariyle bu dönemlerin dışına çıkarak ürünlerini Haziran ayı sonuna kadar ağaçta bırakabilmektedirler.

2.2. Antalya İl ve İlçeler Bazında Portakal Üretimi

2010 yılı verilerine göre Antalya’da ilçeler bazında 29.570 dekar alan ve 166.844b ton üretim ile Finike  ilçesi ilk sırada yer almaktadır. Kumluca ve Merkez ilçe ise diğer önemli portakal üreticisi ilçelerdir. Kaş ve Gündoğmuş ilçelerinde ise portakal üretimi yok denecek kadar azdır (Çizelge 3, Şekil 3 ve Şekil 6)

Çizelge 3. 2010 Yılı Antalya İl ve İlçeler Bazında Portakal Üretimi.

İlçe Adı

Kapladığı Alan (Dekar)

Meyve Veren Ağaç Sayısı

Meyve Vermeyen Ağaç sayısı

Üretim

(Ton)

Merkez

21.777

566.975

63.400

  80.028

Alanya

  7.950

223.510

  2.865

  17.881

Finike

29.570

837.100

13.900

166.844

Kemer

  5.325

138.400

    300

  13.225

Kumluca

31.600

858.000

   5.000

115.830

Manavgat

12.340

176.900

159.980

  20.589

Serik

  9.940

223.430

 16.310

  24.537

Kaş

     791

      1.140

      580

      108

Gazipaşa

   2.350

51.200

    3.900

    3.690

Gündoğmuş

      100

   1.360

    2.700

       120

Kaynak: Anonim, 2010c

 

         Şekil 5. 2010 Yılı Antalya İl ve İlçeler Bazında Portakal Üretim Alanları

 

 

 

Şekil 6. 2010 Yılı Antalya İl ve İlçeler Bazında Portakal Üretimi

2.3. İhracat ve İthalat

2005 sezonunda 5.002.000 bin ton olan dünya ihracatı, 2009 sezonunda % 3,9 artarak 5.270.000 tona yükselmiştir. En önemli ihracatçı ülke AB’ dir. AB, dünya ihracatında % 34’lük pay almaktadır. Önemli ihracatçı ülkeler arasında yer alan İspanya dünya ihracatının %32’sini, Güney Afrika % 21’ni, ABD %12’ ni, gerçekleştirmektedir.

 

 

 

 

Metin Kutusu: Toplam Dünya İhracatı: 6.119.651 ton (FAO,2009).
 

 

 

 

 

 

 

  

Şekil 7.Ülkelere göre  2010 Yılı Dünya Portakal İhracatı (%)

 

 Çizelge 4.Ülkelere göre  2010 Yılı Dünya Portakal İhracatı (Ton)

Ülkeler

2005

2006

2007

2008

2009

İspanya

1.116.000

1.312.000

1.414.000

1.298.170

1.430.270

G. Afrika

918.000

1.007.000

1.003.000

970.799

     951.557

ABD

583.000

546.000

342.000

585.788

     512.368

Mısır

214.000

283.000

272.000

454.401

821.812

Fas

256.000

263.000

253.000

294.572

181.962

Yunanistan

210.000

227.000

203.000

215.152

261.433

Arjantin

169.000

177.000

197.000

156.077

137.488

Hollanda

180.000

177.000

222.000

210.167

202.742

Avustralya

131.000

128.000

128.000

106.485

134.375

Dünya

5.002.000

5.318.000

5.270.000

5.637.027

6.119.651

Kaynak: Anonim, 2009a

2009 yılı itibari ile Dünya portakal ihracatının yaklaşık % 2’ ünü karşılayan Türkiye; üretiminin % 23’ü ihraç etmektedir. Yıllara göre değişmekle birlikte portakal ihracatımızda gittikçe artan bir oran söz konusudur. İhracatımızda en çok Washington Navel ve Washington Navelina çeşitleri yer almaktadır(Çizelge 4).

Çizelge 5. 2004-2009 Yılları Arasında Ülkemiz Portakal İhracat Miktarları ve Değerleri

Yıllar

İhracat (Ton)

İhracat (1000 $)

2004

134.036

51.573

2005

193.538

75.918

2006

246.360

99.249

2007

175.525

91.843

2008

157.360

94.958

2009

272.284

169.097

 

 

 

 

  

Kaynak: Anonim, 2010c

  

 Şekil 8. 2010 Yılı Türkiye Turunçgil İhracatı(%).

 

En önemli portakal ithalatçısı ülkeler arasında Rusya, Hollanda, Almanya, Fransa, İngiltere, Suudi Arabistan ve Kanada yer almaktadır. 2009 yılı itibari ile Dünya portakal ithalatının % 9’unu Rusya, % 8’ini Hollanda ve Almanya gerçekleştirmektedir. AB ülkeleri ise Dünya portakal ithalatının % 48’ lik kısmını gerçekleştirmektedir (Çizelge 6). Ülkemizin portakal ithalatı yıllara göre değişmekle beraber 2004 yılında 30.808 ton iken %32 artışla 2009 yılında 40,853 ton olmuştur (Çizelge 7).

 

Çizelge 6-Dünya Portakal İthalatçısı Ülkeler ve İthalat Miktarları (ton)

Ülkeler

2005

2006

2007

2008

2009

Rusya

391.000

510.000

491.000

501.983

443.549

Hollanda

364.000

439.000

544.000

485.178

476.152

Almanya

548.000

438.000

488.000

524.493

511.247

Fransa

382.000

408.000

428.000

423.274

451.233

İngiltere

340.000

347.000

345.000

298.600

277.666

S.Arabistan

319.000

324.000

310.000

121.879

303.642

Kanada

225.000

209.000

172.000

204.397

185.932

Çin

164.000

174.000

143.000

173.290

175.787

Belçika

183.000

148.000

141.000

148.242

139.090

Ukrayna

93.000

143.000

103.000

140.503

125.762

Dünya

5.189.000

5.505.000

5.607.000

5.588.310

5.806.167

Kaynak: Anonim, 2009a

Çizelge 7-Yıllar İtibari İle Ülkemiz Portakal İthalat Miktarları ve Değerleri

Yıllar

İthalat (Ton)

İthalat (1000 $)

2004

30.808

5.873

2005

54.060

11.247

2006

40.303

5.314

2007

64.861

11.516

2008

29.783

9.595

     2009

40.853

9.335

 

 

 

Kaynak : Anonim, 2009a

2.4 Mevcut Çeşitler

Antalya İlinde çoğunlukla sofralık tüketim için Washington Navel grubu portakallar üretilirken, meyve suyu sanayisi için Valencia grubu portakallar üretilmektedir. Washington Navel grubu portakalların üretim öncesi ve sonrası kaliteli portakal çeşitlerimiz olmadığı için portakal üretim sezonu bu grupla açılıp Valencia grubuyla kapanmaktadır. Az miktarda da olsa Taracco, Moro (Kan Portakalı), Shamoti (Yafa Portakalı), Hamlin, Alanya dilimli, Finike Yerli (sofralık ve usarelik bir çeşittir) portakalları üretilmektedir.

2.4.1. Washington Navel

Göbekli portakallar grubunun temelini oluşturan Washington Navel çeşidi, Brezilya’nın Bahia yöresinde Celesta portakal çeşidinden doğal mutasyon sonucu oluşmuştur. 1945 yılında Kaliforniya’dan Antalya Narenciye Araştırma İstasyonuna getirilmiş ve buradan Türkiye’ye yayılmıştır. Orta erkenci bir çeşittir. Aralık sonu Ocak ortasında olgunlaşır. Meyveler genellikle yuvarlağa yakın şekilli olup göbeklilik durumu orta ile iri arasında değişebilmektedir. Meyve eti sıkı, oldukça sulu ve çok lezzetli önemli bir sofralık çeşittir. Olgunlaşma tarihi bakımından bölgeler arasında 2-3 haftalık fark olabilir. Partenokarp olması nedeniyle şiddetli soğuk, sıcak veya kuru rüzgârlar önemli meyve dökümü meydana getirebilirler. Muhafaza ve taşımaya elverişli bir çeşittir

2.4.2. Valencia Late Portakalı

Doğal Mutasyon sonucu oluşmuş, İspanya menşeli bir portakal çeşididir. Ağaçları dayanıklı, geniş, yuvarlak taçlı ve yüksek verimlidir ancak periyodisiteye eğilimi vardır. Meyveler uzun süre ağaçta kalabilir. Hem sofralık hem de sanayiye elverişli bir çeşittir. Değişik ekolojik koşullara çok iyi uyum sağlayabilen bir çeşittir. Depolama ve taşımaya çok uygundur. Sıcağa en dayanıklı portakal çeşididir. Meyve kabuğu incedir, meyveleri orta büyüklüktedir, aromalı, lezzetli ve yüksek kalitelidir. Şeker miktarı % 11,05, asit miktarı % 1,62 ve şeker /asit oranı 6,962dır. Meyve dilim zarları sert ve kalındır. Kalitesini kaybetmeden yaz boyunca ağaç üzerinde kalabilir sadece kabuk rengi tekrar yeşerebilir. Ancak ağaçtan ne kadar geç toplanırsa bir sonraki yıl oluşan ürün o kadar küçük olur.

2.4.3. Finike yerli Portakalı

Orta geççi, meyveleri genellikle orta büyüklükte ve yuvarlak şekilli, stil ucu mühürlü, ince kabuklu, çekirdekli, periyodisiteye eğilimi olan verimli, sulu, aroma ve kalitesi yüksek, taşımaya elverişli, sofralık ve usarelik bir çeşittir.

2.4.4. BATEM Fatihi Portakalı

            Doğal mutasyon sonucu Göbekli portakallar grubunun temelini oluşturan Washington Navel portakal çeşidinden oluşmuş ve Finike yöresinden seleksiyon ıslahı ile belirlenerek turunçgil endüstrisine kazandırılmıştır. Ağaçları Washington Navele göre daha yuvarlak taçlı ve daha verimlidir. Meyveleri iki hafta daha erken olgunlaşmakta, daha iri meyveler(299-340 gr) oluşturmaktadır. Meyve kabuğu daha ince(5.07), meyve suyu içeriği daha fazla(%47-55),  lezzetli ve yüksek kalitelidir.

2.4.5. BATEM Şekeri Portakalı

Finike yöresinde Washington Navel portakalından doğal mutasyonla oluşmuş bir çeşittir. Seleksiyon ıslahı ile belirlenerek üretime kazandırılmış bir çeşittir. Washington Navel portakalına göre meyveleri daha iri, meyve kabuğu daha ince, verimi daha yüksek  ve daha erken meyvelerinin olgunlaşması  nedeniyle ön plana çıkan bir çeşittir.

2.4.5. BATEM Baharı Portakalı

Finike yöresinden seleksiyon ıslahı sonucu belirlenen bir çeşittir. Doğal Mutasyon sonucu Valencia Late çeşitinden oluşmuştur. Ağaçları dayanıklı, geniş, yuvarlak taçlı ve yüksek verimlidir ancak periyodisiteye eğilimi yoktur. Meyveler uzun süre ağaçta kalabilir. Meyveleri Valencia Late çeşitine göre daha ince kabuklu, daha sulu, meyve dilim zarları daha ince olması, aromasının yüksek olması nedeniyle sofralık olarak  tüketilebilecek bir çeşittir.

3.Yetiştiricilikte karşılaşılan sorunlar

- Portakal üreticileri, virüs ve virüs benzeri hastalıklardan arî, anaç-kalem uyuşması iyi, pazara uygun çeşitlerin aşılandığı, nematod, fungal hastalıklar gibi toprak kökenli patojenlerden arî, adına doğru ve sağlıklı fidanları yeteri kadar bulmakta sorun yaşamaktadır.

- Portakal üreticileri bilinçsiz şekilde zirai ilaç ve kimyasal gübre kullanmaktadır.

- Portakal üreticileri turunçgil budamasını budamayı bilmeyen budamacılara yaptırmaktadır.

- Ülkemizde üretimi yapılan portakal çeşitleri pazar taleplerini karşılayamamaktadır.

- Çiftçiler ürün planlaması yapmadan rastgele çeşitleri seçerek üretmektedirler.

- Üretimin yoğun olduğu dönemlerde soğuk hava depolarına ihtiyaç duyulmaktadır.

- Bölgede meyve suyu işleme tesislerinin olmaması nedeniyle ürünlerin pazarlanamadığı dönemde çiftçiler meyveleri ağaç üzerinde bırakmaktadırlar.

4.Gelecekteki Durumu

Son yıllarda yapılan araştırmalar; dünya turunçgil üretiminin, tüketimin üzerinde olduğunu ortaya çıkarmıştır, Bu derecede büyük rakamlara ulaşan turunçgil üretiminin pazara arzında da fazlalık yaşanmasına sebep olmaktadır. Pazarlamanın tüm faktörleri ile ele alınarak strateji geliştirilmesi zorunluluk haline gelmiştir.

Ülkemizde portakal üretim sezonun Washington Navel portakal çeşidinden önce ve sonra kaliteli sofralık çeşitler yetiştirilerek uzatılması ve bunun sonucu olarak Avrupa ülkeleri gibi istikrarlı pazarlarda yer alabilmek oldukça önemli olacaktır.

Ülkemizde hasadın, ilaçlamanın budamanın daha kolay yapılabilmesini sağlayan yarı bodur anaçları kullanılması son derece ekonomik olacaktır.

Üretimin fazla olduğu yıllarda meyve suyu işleme tesislerinin kurulması son derece önemlidir.

Portakal üretiminin yoğun olduğu dönemlerde soğuk hava depolarının bulunması ürünlerin korunması ve değerlendirilmesi açısından çok önemlidir.

Portakal üretim sezonun uzatılmasında kullanılabilecek çeşitler Lane Late Göbekli Portakalı, Midknight Valencia, Akçay Şekeri, Finike Yerli Portakalı.

Lane Late göbekli portakalı: Avustralya kökenlidir. 1950 de Washington Navel çeşidinden mutasyonla elde edilmiştir. Ağaç özelliği bakımından Washington Navel’ e çok benzer, ayırt etmek mümkün değildir. Meyve özellikleri de çok benzemektedir. Yalnız Lane Late’de kabuk biraz daha düz, göbek daha küçük ve daha az çıkıktır. Meyvesi Navelate’den daha yuvarlaktır. Meyve kabuk rengi sarımtıraktır. Meyve yarılmaları görülebilmektedir. Meyve iç kalitesi çok iyidir. Soyulması çok zordur. Önemli bir özelliği meyve suyunda limonin içeriğinin düşük olmasıdır. Bununla beraber daha geç olgunlaşır, renk 4-8 hafta kadar daha geç gelişir. Washington Navel’ in olgunluğunun en üst noktaya ulaştığı Ocak ayında Lane Late düşük asit ve şeker nedeniyle meyve eti bir dereceye kadar olgunlaşmamıştır. Ocak–Mart arası olgunlaşıp hasat edilir. Fakat GA (Gibberellik Asit) uygulamaları ile Yaz ortası hatta sonrasına kadar ağaçta kalabilir. Ancak kabukta kalınlaşma, hasat geciktiğinde yeniden yeşillenme, SÇKM/asit oranında düşme görülür. İspanya’da yaygındır. En büyük dezavantajı özellikle iç bölgelerde meyve etinin sert lifli yapısıdır. Geç olgunlaşmasına rağmen, zor soyulması ve sert lifli yapısı yetiştiriciliğini sınırlandırmaktadır

Midknight Valencia: Orijini tam olarak bilinmemektedir. 1927’de Güney Afrika’da A.P. Knight tarafından erkenciliğinden dolayı fark edilmiş ve 1970‘li yıllara kadar pazar değeri anlaşılamamıştır. Ağaçları diğer Valencia’lara göre daha yavaş büyümekte ve birçok anaçla uyuşmada aşı noktasında belirgin bir aşırı büyümeye sahip olmaktadır. Bakır noksanlığına hassastır. Valencia portakalına göre soğuğa daha dayanıklıdır. Meyve suyu miktarı yüksek, iri meyveli, çok iyi bir aroma ve tohumsuza yakın bir çeşittir. Valencia’lardan 2 ila 4 hafta kadar erken olgunlaşmaktadır. Meyve kabuğu kalın, soyulması zordur. Kabuktaki eterik yağ miktarı fazladır.

Navelina; Kaliforniya menşeli göbekli portakallardan biridir. Ağaçları güçlü bir yapıya ve gelişime sahiptir. Verimli ve Washington’dan iki hafta daha erkencidir. Meyve kabuğu koyu portakal renginde, meyve eti portakal rengindedir. Çekirdeksizdir. Hasadı Ekim sonu–Kasım başında yapılır. Meyveleri Washington Navel’den daha küçük, daha oval şekilli ve daha düşük kalitededir. Göbekli portakalların en erkancılarından biridir. İç olgunluğa kabuk renginden önce ulaşır ve sarartma işlemi yapılması problemsizdir. İspanya’da kabul edilebilir iç kalite standartlarına ekim ortasında ulaşır. Erken yaşlarda meyveye yatar. İspanya’da çok yaygın olarak üretilmektedir.

 TÜRKİYE PORTAKAL YETİŞTİRİCİLİĞİNDE BATEM’İN YERİ

Dünya' da en çok üretilen meyve grubu olan turunçgil meyveleri üretimi 2010 yılında 123 milyon tona ulaşmıştır (FAO, 2009). Bu üretimin %56’sını portakallar oluşturmaktadır. Dünya ve ülkemizde portakal üretiminin de büyük bir bölümünü Navel grubu portakallar oluşturmaktadır.Bu grubun en önemli ticari çeşidi olan Washington Navel 1945 yılında Kaliforniya'dan Antalya Narenciye İstasyonuna getirilmiş ve Türkiye'ye buradan yayılmıştır. Milli çeşit listemizde yer alan

Washington Navel, Navelina, Valencia, Yafa 45-A, Moro, Alanya Dilimli, Finike Yerli, BATEM Fatihi, BATEM Şekeri, BATEM Baharı portakallarımız BATEM tarafından tescil ettirilmiştir.

 Ülkemizde virüsten ari portakal fidanı yetiştiriciliği denilince akla BATEM gelmektedir. Ülkemizde bulunan portakal bahçelerinin büyük bir bölümünün fidanları BATEM tarafından üretilmiştir.

 

PORTAKAL ÇEŞİTLERİMİZ

BATEM FATİHİ BATEM ŞEKERİ BATEM BAHARI
MORO NAVELİNA SANGUİNELLİ
TARACO VALENCİA LATE WASİNGTON NAVEL

YAFA 45-A

   
  
 

BATEM FATİHİ

 

     
 

 

 

 

Ağaç ve meyve özellikleri

Ağaç büyüme şekli

Aşağı doğru

Diken durumu

Yok veya seyrek

Meyve ağırlığı

İri meyveli(299-340gr)

Meyve uzunluğu

Uzun (85-87 mm)

Meyve eni

Geniş (84-85 mm)

Meyve kabuk rengi

Orta turuncu

Meyve kabuk kalınlığı

Orta (5,07 mm)

Meyve et rengi

Turuncu

%Usare miktarı

Orta (% 49,57)

 S.Ç.K.M

10,57

Çekirdek sayısı

Çekirdeksiz(%0,03)

Meyvede mühür

Var

Meyvede Göbek acıklığı

Geniş (11,07-12,53 mm)

Ortalama verim

118 kg

Meyve olgunlaşma zamanı

Ekim ortası-Ekim sonu

 
     

 

BATEM ŞEKERİ

 
     
 

 

 

 

 

Ağaç ve meyve özellikleri

Ağaç büyüme şekli

Aşağı doğru

Diken durumu

Yok veya seyrek

Meyve ağırlığı

İri meyveli( 285 gr)

Meyve uzunluğu

Uzun (81-84 mm)

Meyve eni

Geniş (81-83 mm)

Meyve kabuk rengi

Orta turuncu

Meyve kabuk kalınlığı

İnce (3,96-4,73 mm)

Meyve et rengi

Turuncu

%Usare miktarı

yüksek (% 48,81)

S.Ç.K.M.

11,02

Çekirdek sayısı

Çekirdeksiz(%0,01)

Meyvede mühür

Var

Meyvede göbek acıklığı

Geniş (12-13 mm)

Ortalama verim

151 kg

Meyve olgunlaşma zamanı

Aralık

 
     

 

BATEM BAHARI

 
     
 

 

 

 

 

Ağaç ve meyve özellikleri

Ağaç büyüme şekli

Yüksek taç hacmi

Diken durumu

Orta

Meyve ağırlığı

İri meyveli( 229 gr)

Meyve uzunluğu

Orta (76,53 mm)

Meyve eni

Geniş (74,52 mm)

Meyve kabuk rengi

Orta turuncu

Meyve kabuk kalınlığı

İnce (4,41 mm)

Meyve kabuk Pürüzlülüğü

Pürüzsüz

Meyve et rengi

Turuncu

Usare miktarı

Orta (% 58,80)

S.Ç.K.M.

11,17

Çekirdek sayısı

Çekirdeksiz(%3,77)

Periyodisite

Yok

Verim

100 kg

Meyve olgunlaşma zamanı

Mart

     

 

 

MORO

 

     
 

 

 

 

 

 

 

Ağaç ve meyve özellikleri

Tür

Portakal

Çeşit

Moro

Tescil Durumu

Tescilli

Hasat Dönemi

Ocak-Şubat

Ağaç Üzerinde Kalma Durumu

Yok

Soğuktan Zararlanma Eşiği (ºC)

-2

Muhafaza Durumu  

 

Ağaç Habitüsu

Orta büyüklükte

Dikenlilik Durumu

Dikensiz

Periyodisite Durumu

Yok

Ekolojik Seçicilik

Yok

Ekonomik Verime Yatma Yaşı

 

Meyve Kabuk Rengi

Turuncu üzerine kırmızı gölgeli

Pürüzlülük

Hafif pürüzlü

Meyve Ağırlığı (gr)

142-185

Kabuk Kalınlığı

Orta

Soyulabilirlik

Kolay

Puflaşma

Yok

Çekirdeklilik

Az çekirdekli

Meyve Eti Rengi

Koyu kırmızı

Tad ve Lezzet

Lezzetli, özgü kokulu

Meyve Suyu Durumu

Sulu

Verim (kg/Ağaç)(10-12 Yaşında)

 

Tüketim Şekli

Kan portakalı sofralık

Endüstride Kullanımı

 

 
    BAŞA DÖN

 

NAVELİNA

 

     
 

Ağaç ve meyve özellikleri

 

 

Tür

Portakal

Çeşit

Navelina

Tescil Durumu

Tescilli

Hasat Dönemi

Ekim sonu-Kasım başı

Ağaç Üzerinde Kalma Durumu

Yok

Soğuktan Zararlanma Eşiği (ºC)

-2

Muhafaza Durumu  

4-5 ºC de 4-6 ay

Ağaç Habitüsu

Yuvarlak, Orta büyüklükte

Dikenlilik Durumu

Dikensiz

Periyodisite Durumu

Yok

Ekolojik Seçicilik

Yok

Ekonomik Verime Yatma Yaşı

10-12

Meyve Kabuk Rengi

Koyu turuncu

Pürüzlülük

Hafif pürüzlü

Meyve Ağırlığı (gr)

200-250

Kabuk Kalınlığı

İnce

Soyulabilirlik

Kolay soyulur

Puflaşma

Yok

Çekirdeklilik

Çekirdeksiz

Meyve Eti Rengi

Turuncu

Tad ve Lezzet

Tatlı ve lezzetli

Meyve Suyu Durumu

Orta Sulu

Verim (kg/Ağaç)(10-12 Yaşında)

150-200 (Verimli)

Tüketim Şekli

Sofralık

Endüstride Kullanımı

Yok

 

BAŞA DÖN

 

SANGUİNELLİ

 

     
 

 

 Ağaç ve meyve özellikleri

 

 

  

 

Tür

Portakal

Çeşit

Sanguinelli

Tescil Durumu

Tescilsiz

Hasat Dönemi

Ocak

Ağaç Üzerinde Kalma Durumu

Var

Soğuktan Zararlanma Eşiği (ºC)

-2

Muhafaza Durumu  

 

Ağaç Habitüsu

Orta büyüklkte

Dikenlilik Durumu

Dikensiz

Periyodisite Durumu

Yok

Ekolojik Seçicilik

Yok

Ekonomik Verime Yatma Yaşı

10-12

Meyve Kabuk Rengi

Turuncu üzerine kırmızı ağırlıklı

Pürüzlülük

Pürüzsüz

Meyve Ağırlığı (gr)

180-200

Kabuk Kalınlığı

Orta

Soyulabilirlik

Zor

Puflaşma

Yok

Çekirdeklilik

Çekirdeksiz

Meyve Eti Rengi

Kırmızı-turuncu parçalı renkli

Tad ve Lezzet

Lezzetli

Meyve Suyu Durumu

Çok sulu

Verim (kg/Ağaç)(10-12 Yaşında)

 150-200

Tüketim Şekli

Kan portakalı sofralık

Endüstride Kullanımı

Yok

 
    BAŞA DÖN

 

 

TARACO

 

     
 

 

 

 Ağaç ve meyve özellikleri

 

 

 

 

Tür

Portakal

Çeşit

Taracco

Tescil Durumu

Tescilsiz

Hasat Dönemi

Aralık-Ocak

Ağaç Üzerinde Kalma Durumu

Yok

Soğuktan Zararlanma Eşiği (ºC)

-2

Muhafaza Durumu  

5-6 C de 5-6 ay

Ağaç Habitüsu

Yuvarlak

Dikenlilik Durumu

Yok

Periyodisite Durumu

Yok

Ekolojik Seçicilik

Var

Ekonomik Verime Yatma Yaşı

10

Meyve Kabuk Rengi

Koyu portakal kırmızı gölgeli

Pürüzlülük

Hafif pürüzlü

Meyve Ağırlığı (gr)

200-210

Kabuk Kalınlığı

Orta

Soyulabilirlik

Orta

Puflaşma

Yok

Çekirdeklilik

Yok

Meyve Eti Rengi

Portakal

Tad ve Lezzet

Çok lezzetli

Meyve Suyu Durumu

Sulu

Verim (kg/Ağaç)(10-12 Yaşında)

 

Tüketim Şekli

Kan portakalı sofralık

Endüstride Kullanımı

Yok

 
    BAŞA DÖN

 

 

VALENCİA LATE

 

     
 

 Ağaç ve meyve özellikleri

 

 

 

 

 

Tür

Portakal

Çeşit

Valencia Late

Tescil Durumu

Tescilli

Hasat Dönemi

Mart-Nisan

Ağaç Üzerinde Kalma Durumu

Var

Soğuktan Zararlanma Eşiği (ºC)

-2 C

Muhafaza Durumu  

5-6 C de 5-6 ay

Ağaç Habitüsu

Yuvarlak geniş taçlı

Dikenlilik Durumu

Dikensiz

Periyodisite Durumu

Var

Ekolojik Seçicilik

Yok.Sıcağa en dayanıklı portakal

Ekonomik Verime Yatma Yaşı

10-12

Meyve Kabuk Rengi

Sarı portakal rengi

Pürüzlülük

Hafif pürüzlü

Meyve Ağırlığı (gr)

160-165

Kabuk Kalınlığı

İnce

Soyulabilirlik

Zor

Puflaşma

Yok

Çekirdeklilik

Çekirdeksize yakın

Meyve Eti Rengi

Sarı portakal

Tad ve Lezzet

Aromalı lezzetli

Meyve Suyu Durumu

Sulu

Verim (kg/Ağaç)(10-12 Yaşında)

 150-200

Tüketim Şekli

Sofralık +sıkmalık

Endüstride Kullanımı

Var

 
    BAŞA DÖN
  WASİNGTON NAVEL  

     
 

Ağaç ve meyve özellikleri 

  

 

 

 

Tür

Portakal

Çeşit

Wasington Navel

Tescil Durumu

Tescilli

Hasat Dönemi

20 Kasım -15 Ocak

Ağaç Üzerinde Kalma Durumu

Yok

Soğuktan Zararlanma Eşiği (ºC)

-2

Muhafaza Durumu  

5-6 C de 4-6 ay

Ağaç Habitüsu

Yuvarlak orta büyüklükte

Dikenlilik Durumu

Dikensiz

Periyodisite Durumu

Yok

Ekolojik Seçicilik

Sıcak  hava,şiddetli rüzgara hassas

Ekonomik Verime Yatma Yaşı

10-12

Meyve Kabuk Rengi

Koyu turuncu

Pürüzlülük

Hafif pürüzlü

Meyve Ağırlığı (gr)

200-250

Kabuk Kalınlığı

İnce

Soyulabilirlik

Kolay

Puflaşma

Yok

Çekirdeklilik

Çekirdeksiz

Meyve Eti Rengi

Turuncu

Tad ve Lezzet

Tatlı ve lezzetli

Meyve Suyu Durumu

Orta sulu

Verim (kg/Ağaç)(10-12 Yaşında)

150-200

Tüketim Şekli

Sofralık

Endüstride Kullanımı

Yok

 
    BAŞA DÖN
 

YAFA 45-A

 

     
 

 

 

 

 Ağaç ve meyve özellikleri

 

 

 

 

Tür

Portakal

Çeşit

Yafa 45-A

Tescil Durumu

Tescilli

Hasat Dönemi

Ocak sonu-Mart sonuna dek

Ağaç Üzerinde Kalma Durumu

Var

Soğuktan Zararlanma Eşiği (ºC)

-2

Muhafaza Durumu  

5-6 C de 5-6 ay

Ağaç Habitüsu

Orta güçlü, Yukarı büyür

Dikenlilik Durumu

Dikensiz

Periyodisite Durumu

Var

Ekolojik Seçicilik

Var

Ekonomik Verime Yatma Yaşı

10-12

Meyve Kabuk Rengi

Sarı portakal

Pürüzlülük

Pürüzlü

Meyve Ağırlığı (gr)

170-200

Kabuk Kalınlığı

Kalın

Soyulabilirlik

Kolay

Puflaşma

Yok

Çekirdeklilik

Çekirdeksiz

Meyve Eti Rengi

Koyu portakal

Tad ve Lezzet

Lezzetli, aromalı

Meyve Suyu Durumu

Sulu

Verim (kg/Ağaç)(10-12 Yaşında)

 150-200

Tüketim Şekli

Sofralık

Endüstride Kullanımı

Yok

 
    BAŞA DÖN
HAZIRLAYANLAR Zeynep ERYILMAZ  
  Nejmettin KAYA  

ANA SAYFA                                                                         ÜRÜNLERİMİZ